Vår vision

Vi tror att grunden för att barnen ska ta till sig det vi på förskolan har att erbjuda är Trygghet.

Ett tryggt barn vågar pröva nya outforskade områden. Att föräldrarna är trygga med att lämna barnen till oss är också viktigt då oro annars lätt överförs till barnet. Därför är introduktionen i förskolan oerhört viktig för att skapa en bra och trygg relation mellan barn, pedagoger och föräldrar.

Vi är noga med att alla barn ska bli mottagna på morgonen av någon pedagog och att det blir ett tryggt överlämnande och att sedan följa med barnet att hitta en aktivitet eller lek som barnet är road av.

Vi pedagoger är närvarande och kan på så vis ingripa och hjälpa barnen att hantera eventuella konflikter som uppstår.

Att skapa ett lustfyllt lärande “Lära genom lek” Genom att utgå från barnens intressen när vi planerar aktiviteter skapar vi  bättre förutsättningar för ett lärande.