Rutiner aktiviteter

Dagsrutiner:

6.00 Fröstugan öppnar

6:30 Frukost

11:00 Lunch

11:30 Vi vilar (några sover, några läser saga )

14:00 Mellanmål

16:45 Fruktstund för de barn som är kvar

18:00 Fröstugan stänger

 

Aktiviteter:

Det är viktigt att ta tillvara barnens tankar och funderingar kring naturvetenskap och tillsammans försöka att hitta svar. Att få möjligheter att pröva sina teorier och tillsammans med andra diskutera och dra slutsatser.

Att utföra olika sorters  experiment för att pröva sin teori blir nödvändigt då det är själva utforskandet som bidrar till ett lärande.

 

                                                                                                                                                                 

 

Det är viktigt att ha ett material som lockar och stimulerar barnen, att använda sig av olika sorters material och ha en rik tillgång på material som inte har en förutbestämd användning bidrar till att barnen får utlopp för sin kreativitet och fantasi.

    

 

En av de mest fantastiska undervisningsmiljöerna vi har är naturen runt omkring oss.

Naturen erbjuder många undervisningstillfällen, inte bara naturvetenskap, här har vi möjlighet att arbeta med allt som är läroplanens mål: matematik, språk, demokrati, samarbete, hälsa och välbefinnande, hållbarhet….

Här sker det många spännande samtal och nya upptäckter. Vi fotar/filmar med våra lärplattor och kan sedan utforska vidare och reflektera tillsammans med barnen när vi kommer tillbaks till förskolan. 

 

Samarbete kring kojbygge, där får barnen möjlighet att träna på förmågan att diskutera och argumentera.

 

En liten paus…

 

 

 

En varierande miljö ger barnen möjlighet att utforska och träna  förmågor och rumsuppfattning, upp, ner, bakom, framför, hoppa, rulla, klättra…
Matematik