Inskolning

Vi har anpassad inskolning vilket innebär att vi lägger upp inskolningsschema tillsammans med familjen. För att barn och vårdnadshavare ska få bästa möjliga introduktion till förskolan och att vi får möjlighet att skapa en trygg och tillitsfull relation till varandra så är det viktigt att vi utgår från barnets och familjens förutsättningar.

Vårt grundtanke är att inskolningen tar två veckor där tiden är kort första veckan och vårdnadshavaren är med under hela vistelsetiden. Vecka två kan vårdnadshavaren börja dra sig tillbaka och barnet stannar och äter lunch och vilar. Beroende på barnets ålder och tidigare erfarenheter kan längden på inskolningen variera.