Klagomålshantering

Om vår utbildning inte motsvarar dina förväntningar eller om du har synpunkter på vad vi kan bli bättre på så kan du kontakta oss. Det är viktigt för vårt fortsatta förbättringsarbete. Vi arbetar ständigt med att utveckla utbildningen på Fröstugan.

Klagomål kan exempelvis handla om:

  • Bemötande
  • Information
  • Utbildningen
  • Inflytande, delaktighet
  • Samverkan

Hur kan jag lämna klagomål?

Vänd dig i första hand direkt till personalen på Förskolan (eller direkt till rektor om du anser att problemet är allvarligt). Du kan också lämna dina synpunkter/klagomål via blanketten nedan. Du kan lämna klagomål anonymt men har då ingen möjlighet att få återkoppling från oss.

Om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanteras av förskolans personal och rektor kan du vända dig till Barn och utbildningskontoret  på Norrtälje kommun som har tillsynsansvaret över de fristående förskolorna i kommunen.