Om oss

Förskolan Fröstugan drivs som ett personalkooperativ och startade 1995. Vi har plats för 30 barn. Från 1 januari 2024 har vi tillfälligt utökat verksamheten med ytterligare en avdelning med plats för 15 barn i grannfastigheten ”Riala gamla kyrkskola ” där vi hyr nedervåningen. Förskolan har tre avdelningar: Solrosen (som nu håller till i Riala gamla kyrkskola), Solrosknoppen och Tussilago.  Maten tillagas i våra två kök  av våra kokerskor Emilie och Ingegerd.

Vi använder oss dagligen av naturen vi har omkring oss, vår gård och skogen runt knuten.
Vår utbildning är temainriktad och följer ett pedagogiskt års-hjul som utgår från målen i Läroplan för förskolan (Lpfö  18)
Vi tror på att “lära genom lek”. När vi planerar för de målområden vi ska arbeta med så utgår vi från vad barngruppen just nu är intresserade av och låter det vara vägledande för hur vi planerar och genomför den planerade undervisningen. Genom att vara närvarande som pedagog och använda oss av leken så kan vi på ett lustfyllt sätt skapa lärandeprocesser.

Platsansökan sker via Norrtälje kommuns webbsida. Vi tar in barnen i turordning utifrån köplats. Verksamheten har möjlighet att stänga  sex dagar under läsåret för personalens fortbildning, planering och utvärdering.